Актуален ли интернет-магазин в 2019? Интернет-магазин с нуля. Алексей Фурсин